Завдання про продукти

Завдання про продукти

Ми купили огірків і помідорів разом стільки, скільки нам потрібно було взяти печива, а сума потрібної нам кількості помідорів і огірків дорівнює запропонованій нам кількості печива. Кількість куплених нами бананів в точності дорівнює різниці між кількістю куплених нами огірків і помідорів. Ананасів нам треба взяти найменше, тому ми купили їх втричі менше, ніж купили апельсинів, хоча нам пропонували ананасів стільки ж, скільки різниця між необхідною кількістю яблук і ліпешок. Ми скупили всі кавуни, які нам пропонували, але від потрібної нам кількості кавунів це відрізнялося на суму куплених нами бананів і апельсинів. Печива ми купили втричі менше, ніж нам потрібно було взяти помідорів. Нам пропонували ліпушок стільки, скільки вийшло б, якби ми підсумували всі куплені нами ананаси, печиво, апельсини і запропоновану нам кількість огірків. Помідорів нам пропонували стільки ж, скільки нам потрібно було взяти огірків і ананасів разом. Різниця між потрібною нам кількістю огірків і помідорів дорівнювала купленому нами печінкою. Лепешок і помідор нам пропонували однакову кількість. Різниця між запропонованим і купленим печивом дорівнює запропонованій кількості яблук, яка відрізнялася від запропонованої кількості бананів на потрібну нам кількість ананасів, помножене на запропоновану нам кількість печива, причому різність між запропонованою нам кількістю бананів і яблук не була більше необхідної нам кількості ліпешок і кавунів, разом узятих. Сума запропонованої кількості кавунів і потрібної кількості бананів у сорок разів перевищує кількість куплених ананасів. Нам потрібно взяти кавунів на вісім штук більше, ніж ми купили апельсинів. Бананів ми купили на 59 штук більше, ніж різниця між необхідною кількістю бананів і взятою кількістю кавунів. Яблука, кавуни та ананаси - це всі типи продуктів, яких ми купили більше, ніж було заплановано. Всі інші продукти куплені в нестачі, щодо потрібної кількості кожного продукту відповідно. Запропонована кількість апельсинів на 59 більше, ніж твір потрібної кількості кавунів і кількості куплених апельсинів. Якщо подвоєна кількість куплених апельсинів відняти з кількості куплених помідор, помноженого на два, то вийде потрібна нам кількість огірків. Якщо потрібну кількість печива ми помножимо на потрібну кількість огірків і розділимо на потрібну кількість помідорів, а з результату віднімемо подвоєну суму пропонованої кількості апельсинів і потрібної кількості бананів, то отримаємо в точності число 274. Різниця між запропонованою нам кількістю ананасів і кавунів на одиницю більше необхідної нам кількості кавунів. Різниця між потрібною нам кількістю апельсинів і яблук на одиницю перевершує кількість куплених нами апельсинів. Якщо з кількості куплених яблук відняти кількість куплених ліпешок і різність розділити на необхідну нам кількість кавунів, то вийде дев'ять. Кількість куплених яблук, поділене на кількість куплених ананасів, буде більшою за кількість куплених бананів на різницю між необхідною кількістю бананів і запропонованою кількістю кавунів, зведену в ступінь, що чисельно дорівнює необхідній кількості ананасів.

Все! Тепер внесіть всі знайдені числа до таблиці 3 * 9. Три стовпчики: «треба» (потрібно, необхідно); «купили»; «пропонували» (запропонували). Дев'ять рядків, у кожному рядку один тип продукту. Отже, кожен продукт характеризується трьома «кількостями»: 1 - скільки було потрібно взяти, 2 - скільки ми купили, 3 - скільки нам пропонували. Від'ємних чисел у таблиці не повинно бути, а число, що перевершує 1500 тільки в одній комірці. У жодного продукту число в стовпці «купили» не повинно бути більше числа в стовпці «пропонували». Немає жодного продукту, якого купили рівно стільки, скільки було потрібно. Всі числа в таблиці - цілі, неотрицательные. Якщо ви заповните всю таблицю, перевірте умови завдання. Потім складіть числа в кожному стовпчику, отримавши три чотиризначні числа. Відповіддю до всього завдання буде твір цих трьох чисел, одинадцятизначне число!