Відкрита освіта - це... Поняття, суть і основні принципи

Відкрита освіта - це... Поняття, суть і основні принципи

Останнім часом у системі освіти все частіше можна зустріти такий термін, як "відкрита освіта", або ГО. Саме тому варто розібратися, які ж явища і поняття стоять за ним, що вкладають в нього вчені, практики і педагоги?

Об 'єктивність

Система відкритої освіти стала наслідком процесів глобалізації, демократизації та гуманізації суспільства. Саме вони і дозволили цій категорії з 'явитися в навчальному процесі.


Відкрита освіта - це результат історичного еволюційного шляху розвитку та становлення інформаційної цивілізації. Воно ж є невід 'ємною її частиною, не залежною від проведеної державою політики у сфері навчання громадян.

Відкрита освіта - це найбільш раціональний синтез найвідоміших форм отримання знань, заснованих на використанні телекомунікаційних і комунікаційних технологій. Цей процес, який називається конвергенцією, носить закономірний і об 'єктивний характер. Подібна тенденція притаманна явищам і об 'єктам реального світу, що розвиваються в умовах інформатизації. Особливо чітко її можна спостерігати в розвитку засобів, за допомогою яких стає реальним користування інформаційними технологіями. Яскравим прикладом цього є комп 'ютер. У ньому об 'єднані невластиві для нього функції приймача і телевізора. До речі, останній також стає досить складним програмованим електронним пристроєм, який за своїм функціоналом наближається до комп 'ютера. Виходячи з цього можна припустити, що в майбутньому всі наявні форми отримання освіти перейдуть в одну, яку назвуть, наприклад, віртуальною.

Потреба ГО

Відкрита освіта - це одна з якісних характеристик сучасного навчального процесу. На сьогоднішній день його використання є необхідним для суспільства. Адже якщо ще п 'ять десятиліть тому цінність представляв той працівник, який вмів чітко і за інструкціями виконувати типові операції, то на сьогоднішній день на перший план виходить той фахівець, який здатний запропонувати створений ним нестандартний продукт. І це є необхідною умовою успішної роботи не тільки голови великої корпорації, а й, наприклад, кухаря в кафе. Будь-який співробітник повинен вміти проаналізувати ситуацію в цілому і знайти оптимальне рішення, яке буде найбільш ефективно для ситуації, що склалася. Крім цього, працівнику важливо вміти програвати різні варіанти розвитку подій і проводити їх порівняння для прийняття вірних рішень.

Ще однією причиною необхідності впровадження відкритої освіти є зміна ставлення до гри. Раніше вона вважалася потрібним, але при цьому тільки дитячим заняттям. Сьогодні ж застосування ігрових форм стає звичайною справою для багатьох спільнот і професій.

Відкрита освіта - це те, що дозволяє сучасному школяреві і студенту спілкуватися не тільки зі своїм однокласником, сусідом по дому або однолітком. З його допомогою легко встановлюються зв 'язки з учнями, які живуть в інших країнах. Приводом для такого спілкування стає єдність захоплень та інтересів. Такі спільноти існували і раніше. Прикладом тому можуть служити клуби шахів і філателістів з листування, мережі радіолюбителів тощо. Проте світ продовжує глобалізацію. І завдяки комп 'ютерним технологіям участь у подібних спільнотах стає справою більш доступною.

Таким чином, у зв 'язку з змінами, що відбулися в людському суспільстві, система відкритої освіти є досить актуальною. Адже вона дозволяє включити учня в сучасні форми життя та професійні практики.


Виконувані завдання

Суть відкритої освіти полягає в тому, що школярі та студенти отримують можливість:

 • Вирішувати пропоновані їм реальні завдання.
 • Відчувати відповідальність.
 • Експериментувати з власним статусом і соціальною роллю.
 • Проводити самостійне конструювання своїх життєвих стратегій і світу пізнання, виділяючи в ньому етичні і логічні принципи, а також пріоритети і цінності.

На сьогоднішній день організацію відкритої освіти вважають доповненням до традиційного навчання. Проте така система має суттєві відмінності від секцій, студій і гуртків, які дублюють шкільні класноурочні заняття. ГО приймає форми мережевих клубів і спільнот, а також інтенсивних занурень. При цьому дуже важливо, що все це не пускається на самоплив. Кожна з мережевих спільнот заздалегідь проектується і надалі управляється.

Структура

При вивченні характеристики відкритої освіти стає зрозумілим, що основною її одиницею є програма навчання. Однак це не який-небудь план (поурочний або заходів). Програма навчання у сфері відкритої освіти є способом програмування подій, що відбуваються з її учасником. Вона ставить перед учням завдання, яке є одночасно і завданням, і чином того, що має в результаті з ними статися. При цьому школяреві або студенту пропонується зробити те, що до цих пір зробити було просто неможливо, або ж придумати те, що поки ще ніхто не придумав. Подібне завдання є відкритим. Це дозволяє виконувати його щоразу по-новому.

Для відкритої освітньої події знадобиться і відповідний простір. Воно являє собою інтенсивні комунікації, побудова яких здійснюється навколо однієї теми. Це може бути загальне культурне поле, загальне коло музики, фільмів, читання тощо, в якому школяр або студент розуміє, що слухає. І дивиться він не для оцінки, а заради того, щоб виявити загальний сенс пропонованої інформації.

В ідеалі розміщується відкрита освіта на платформі сторінок і сайтів у соціальних мережах. При цьому воно являє собою систему інформаційних, педагогічних та організаційних технологій, в яких структурними та архітектурними рішеннями забезпечуються протоколи та формати, призначені для обміну інформацією. Всі вони необхідні для забезпечення стабільності, інтероперабельності та мобільності, ефективності, а також інших позитивних якостей елементів ГО.

Функціонально система відкритої освіти включає в себе ряд підсистем. Серед них:

 • Управління процесом навчання. Це функції, призначені для створення розкладів, навчальних планів, навчально-методичного забезпечення процесу отримання знань, а також їх контролю.
 • Адміністративно-управлінська. За допомогою цієї підсистеми проводиться управління колективами, ресурсами, контактами, проектами, а також здійснюється поповнення баз даних розпорядженнями та наказами.
 • Технічна. У цій підсистемі знаходиться телекомунікаційне та офісне обладнання, консультаційні та навчальні аудиторії, мультимедійні лабораторії тощо.
 • Кадрова. Її функції полягають у формуванні та веденні особистих справ учнів, викладачів і співробітників закладу освіти.
 • Фінансова. Ця підсистема необхідна для ведення бухгалтерського обліку. У системі вищої відкритої освіти на неї покладається завдання щодо супроводу договорів і проектів.
 • Маркетингова. Вона особливо актуальна для відкритої професійної освіти. Така підсистема покликана виявляти потреби підприємств у фахівцях, вести бази даних на їх підготовку та здійснювати рекламну діяльність.
 • Правова. Необхідна для юридичного забезпечення договірної діяльності.
 • Інформаційна. Завдання цієї підсистеми обширні. Основною з них є інформаційне забезпечення проведених занять.

Принципи ГО

Подібна форма отримання знань застосовується порівняно недавно. Проте проведені з її вивчення дослідження дозволили сформулювати основні принципи відкритої освіти. Серед них:


 • Особистісно-орієнтований напрям освітніх програм. Даний принцип враховує освітні потреби учнів та здійснює маркетинговий підхід до процесу отримання знань.
 • Практична спрямованість способів і змісту спільної діяльності. Тут мається на увазі цілісність і системність видів діяльності та навчального процесу.
 • Проблемність навчання та його діалогічний характер.
 • Рефлексивність. Цей принцип виражається в усвідомленні навчальних способів і змісту діяльності, а також своїх особистісних змін.
 • Варіативність. Даний принцип укладений у різноманітності освітніх програм. Матеріал, що подається учням, повинен відображати в собі різні точки зору на поставлену проблему, а також безліч варіантів її вирішення.
 • Підтримуючою мотивації.
 • Модульно-блочний. Цей принцип стосується організації змісту діяльності учнів та освітніх програм.

В даний час все виразніше стають видні контури всієї системи національної відкритої освіти. Воно починає розглядатися як органічне і раціональне поєднання всіх форм отримання знань, відомих педагогічній науці. При цьому освітньо-інформаційні технології та навчально-методична база будь-якого навчального закладу дозволяють застосовувати ГО незалежно від того, чи є весь процес очним, заочним, дистанційним тощо. У тому випадку, коли необхідний матеріал, а також всі дидактичні посібники оформлені в належній формі і розміщені в ПК, то не має значення, куди будуть подаватися такі знання. Це може бути як одна аудиторія, так і комп 'ютер людини, що знаходиться за межами не тільки міста, але і країни.

Серед принципів відкритої освіти для вищих навчальних закладів виділяють також такі:

 • Можливість безконкурсного вступу до вишу
 • Самостійне планування навчання, що дозволяє зробити складання індивідуальної програми, обраної з системи курсів.
 • Можливість вибрати темп отримання знань і час, оскільки відсутні фіксовані терміни навчання.
 • Можливість не відвідувати аудиторії і вчитися в тому місці, де побажаєш.
 • Перехід від руху до знань до зворотного процесу, коли знання доставляються студенту.
 • Свобода розвитку індивідуальності.

Принципи відкритої освіти (дистанційної) додатково укладені ще й у наступному:

 • Інтерактивності. Цей принцип відображає в собі особливості контактів, що здійснюються між викладачами та студентами, а також навчаються між собою.
 • Діяльності. У цьому випадку розглядається зміст матеріалів та організація процесу навчання. Всі ці фактори повинні бути вибудувані таким чином, щоб оточувати основні види діяльності учнів і формувати при цьому підтримувальне дружнє середовище.
 • Індивідуалізації. Даний принцип полягає в оцінці стартових знань, а також їх вхідного і поточного контролю.
 • Ідентифікації. Цей принцип укладено в контролі самостійного навчання.
 • Регламентності. Навчальний процес підлягає жорсткому контролю при його плануванні, а також він повинен бути відкритим і гнучким.

Будь-якій системі, в тому числі і відкритому утворенню муніципального рівня, притаманний принцип незамкнутості. Він вказує на наявність зворотного зв 'язку із зовнішнім середовищем. Подібний принцип характерний для всіх систем освіти, в тому числі і відкритою. Особливо яскраво проявляється цей принцип у період вступу людського суспільства в нову, інформаційну стадію свого розвитку. У разі ГО він дозволяє підняти процес отримання знання до рівня соціальної творчості. Інтегруючи в собі найцінніше з того, що було розроблено наукою, відкрита освіта здатна стати основою подальшого активного розвитку цивілізації.

Технології ГО

Провести глобальні зміни в країні навряд чи вдасться без модернізації системи освіти та її ефективного оновлення і розвитку. Це і дозволить втілити принцип відкритої освіти. На жаль, багатьма педагогами він розуміється як підключення навчальних закладів до мережі Інтернет та створення для учнів доступу до ПК, а також проведення базової підготовки школярів та студентів за основними напрямами сфери застосування комунікаційних та інформаційних технологій. Однак погодитися з цим можна тільки частково.


Звичайно, платформу відкритої освіти складає інтернетизація навчальних закладів. Проте ця тема повинна бути розглянута в більш широкому її розумінні. Адже основною метою отримання знань у сфері ГО є можливість їх використання в найрізноманітніших життєвих ситуаціях, а також у вмінні приймати найбільш ефективні рішення у разі виникнення тих чи інших проблем. Для того щоб успішно реалізувати ці завдання, використовують технології відкритої освіти. Основні з них розглянемо більш детально.

Дебати

Це міжнародна технологія, мета якої - навчити толерантності, а також шанобливого ставлення до різних поглядів співрозмовників і вміння успішно працювати в команді. Така освітня методика дозволяє сформувати навички партнерського спілкування та здатність учня концентруватися на самій суті проблем, відстоювати свої ідеї, знаходити необхідну інформацію та перетворювати її на аргументи.

Освітня технологія "Дебати" виникла в 30-ті роки минулого століття в США. На сьогоднішній день вона знайшла своє широке поширення і використовується в школах і університетах більш ніж ста країн світу. Зовні така технологія являє собою дискусію, але тільки організована вона в ігровій формі. Участь у дебатах беруть дві команди, що складаються з трьох осіб. Педагог пропонує їм для обговорення певну тему. Під час проведення дискусій відбувається зіткнення думок, оскільки одна команда за умовами гри повинна відстоювати певну тезу, а інша - її відкидати.

Ті школярі, які були учасниками дебатів, вказують на те, що програма дозволила їм придбати якості, необхідні для досягнення успіху. Така технологія відкритої освіти може бути застосована як у школі, так і за її межами. Наявність у ній елементів змагань дозволяє стимулювати пошукову і творчу діяльність учнів, а також ретельне опрацювання вивченого ними матеріалу.

Розвиток критичного мислення через читання і письмо

Ця одна з основних технологій відкритої освіти. Вона, як і попередня, є універсальною. При її застосуванні може ефективно працювати будь-який викладач-предметник з учнями різного віку - від початкової школи і до студентів ВНЗ.


Така технологія використовує основи педагогічної практики, спираючись на читання і письмо, які є базовими процесами будь-якого виду отримання знань. Її застосування дозволяє:

 • вирішувати одночасно завдання і навчання, і розвитку;
 • гармонійно поєднувати наявні в учнів навички спілкування з навичками роботи з текстовим матеріалом;
 • формувати у тих, хто навчається вміння освоювати великі обсяги інформації.

Застосування цієї технології передбачає проходження трьох стадій - виклику, осмислення та рефлексії. Перша з них дозволяє учням узагальнити та актуалізувати наявні знання з запропонованої теми. Вона пробуджує інтерес до її вивчення і мотивує до отримання знань.

На стадії осмислення педагогом пропонується нова інформація. Цей етап передбачає співвіднесення почутого з власними знаннями.

На стадії рефлексії учням необхідно підбити підсумки і виробити власне ставлення до матеріалу, що вивчається. Одночасно з цим виявляється непізнана проблема або тема для подальшої роботи. Вона є новим викликом. Проводиться на стадії рефлексії та аналіз процесу вивчення всього матеріалу. Ця технологія відкритої освіти з успіхом застосовується не тільки в даній сфері, але і в будь-якому навчальному процесі.

Метод проектів

Розглянуті вище основні технології відкритої освіти є продовженням традицій педагогічних методик, за допомогою яких у різний час проводилася спроба подолання кордону між навчанням та позанавчальною діяльністю. Зробити це дозволяє метод проектів. При його застосуванні учень перестає формально засвоювати знання. Він набуває їх при безпосередньому плануванні, а також виконанні неухильно ускладнюваних завдань.


Реалізація методу проектів можлива з використанням двох напрямків:

 • Метода Дьюї. У тих школах, які перейшли на роботу за цією технологією, відсутні постійні навчальні програми. Учням підносяться лише ті знання, які необхідні їм для отримання життєвого досвіду. Крім цього, у педагогів не існує поділу між навчальною та позанавчальною діяльністю. Вони прагнуть побудувати процес отримання знань таким чином, щоб робота учнів була організована в соціальному середовищі у вигляді виконання групових проектів.
 • Дальтон-план. Цю технологію можна назвати методом індивідуалізованих проектів. При її використанні учні не пов 'язані загальною груповою або класною роботою. Вони мають право вибирати для себе заняття, а також черговість вивчення навчальних предметів. Надається свобода і у використанні робочого часу. Весь обсяг того навчального матеріалу, який підлягає вивченню протягом року, розбивається на підряди або місячні розділи. Вони ж, у свою чергу, розподілені на щоденні заняття. Перед початком навчального року учні укладають з учителем своєрідний контракт, який передбачає самостійне опрацювання того чи іншого завдання в намічений час. Проходити цей процес може не тільки в школі, а й поза нею. Таким чином, учні починають працювати за системою відкритої освіти.

Зміна педагогічної системи

Використання принципів і технологій відкритої освіти призводить до перетворень процесу навчання. Педагогічна система при цьому зазнає таких змін:

 • Логіка наукового пізнання перестає бути основою змісту процесу освіти. Замість неї на перший план висуваються професійні завдання. Завдяки цьому відкрита освіта сприяє здійсненню переходу від предметного принципу, що використовується при побудові навчального процесу, до інтегрованих навчальних курсів, що дозволяють відображати цілісну картину будь-якої професійної діяльності.
 • Відбувається зміна характеру самого знання. Критерій його отримання - "під діяльність". Знання в системі ГО є засобом вирішення тих чи інших професійних завдань. Але при цьому не варто вважати, що в такій системі повністю зникають фундаментальні вміння. Вони залишаються, але при цьому починають відповідати зовсім іншим критеріям. Знання в такій системі виходять не впрок. Вони даються виходячи з реальних потреб і проблем, що виникають у практичній діяльності. Особливої важливості набувають і методологічні (універсальні) знання. З їх допомогою учень здатний оцінювати майбутнє і прогнозувати його.
 • Змінюються вимоги до форм і методів організації процесу освіти. На перший план виходять групові та активні індивідуальні форми роботи з предметним матеріалом.

Змінюється тип діяльності, а також характер тих взаємин, які мають місце між викладачами та студентами. Навчається стає повноцінним суб 'єктом навчального процесу, беручи участь у рішеннях не тільки навчально-професійних, а й своїх професійних завдань, які він вирішує завдяки необхідній допомозі викладача.

Для освоєння системи ГО можна звернутися до ресурсу Центру відкритої освіти. Він надає онлайн-послуги з отримання педагогами додаткової освіти.