Скільки жінок створив Бог? Читаємо Біблію

Скільки жінок створив Бог? Читаємо Біблію

По християнській вірі Бог створив Землю трохи більше семи з половиною тисяч років назад, а перші люди на Землі з'явилися на шостий день створення.


"І створив Бог людини по образу Своєму, по образу Божу створив його; чоловіка і жінку створив їх"(В. З. Книга Буття. 1:27). "І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте Землю". (В. З. Книга Буття. 1:28)

Таким чином, можна зрозуміти, що "створена" Людина, в розумінні Бога, складалася з двох складових: чоловіки і жінки. Адже Він сказав нам, що створив людину в однині! Не людей, але людини! З тексту можна зрозуміти, що або Бог не вважає створену жінку людиною, а якимсь "механізмом", необхідним для відтворення людей, або Він має на увазі під визначенням "Людина" комплекс або комплект. Так би мовити, сучасною мовою, два в одному!

Учитайтеся уважно у фразу: "створив ЛЮДИНУ, створив чоловіка і жінку". Тобто людина, створена за образом і подобою Бога, — це не індивідуум, а ЛЮДСТВО, в єдиному доки екземплярі з метою наповнення Землі шляхом розмноження(по роду і племені). Бог був дуже задоволений своїми діями:

"І побачив Бог все, що він створив, і ось, добре дуже. І був вечір, і був ранок: ДЕНЬ ШОСТИЙ"(В. З. Книга Буття. 1: 31).

А в другій главі Книги Буття Бог благословляє сьомий день, підвівши підсумки шести днів Своєї діяльності. Уточнює, що ЛЮДИНУ(чоловіка і жінку) Він створив з праху земного і "вдунув в особі його дихання життя, і стала людина душею живою"(В. З. Книга Буття. 2:7). Потім Бог поміщає чоловіка і жінку в Едем — створений рай з метою "обробітку" і збереження його. Далі по тексту Біблії Господь описує географічне положення Едему.

Потім в главі другої пояснює першим на Землі людям, від якого дерева належить їм живитися і ні в якому разі не не є плодів від дерева Пізнання добра і зла. Бог доручає Адаму не лише охороняти рай(правда незрозуміло від кого), але і дати назву кожній тварюці, створеній Господом.

Адам, виконавши доручену роботу, втомився. Він працював один, у поті чола, і пожалівши його, Бог "навів" на нього міцний сон(мабуть, подібний до сучасного наркозу — бо подальше Адам не відчував) і "вийняв" з нього ребро, з подальшим прикриттям рани плоттю. Тобто з ребра його створив ПОМІЧНИКА — жінку, яку згодом сам Адам назвав Євою(В. З. Книга Буття. 2: 21 − 25).

Але ж вже була створена жінка, про що нам прямо сказано в 27 вірші першої глави. (Богослови і батьки церкви трактують цю дію як уточнення або розвиток першого). Причому перша жінка створена не з ребра або іншої частини чоловіка, а з одного і того ж матеріалу, що і чоловік — праху земного! (адама — евр. прах, глина). Таким чином, з ребра чоловіка була створена друга жінка?!

Я спеціально акцентував увагу читача на тому, що Господь створив другу жінку не з метою розмноження і наповнення Землі, а саме в якості помічника: "Для людини не знайшлося помічника, подібного до нього"(В. З. Книга Буття. 2:20). І далі в тексті Біблії говориться, що Господь, побачивши цю необхідність, "створив, тепер уже з ребра людини, помічника — ще одну жінку".

У того, що читає Біблію уважно виникає питання: якщо Бог створив другу жінку як помічника Адаму, тоді чому у вірші двадцять третьому другої глави Господь говорить Адаму, що саме друга створена жінка "називатиметься дружиною; бо узята вона від чоловіка". І далі Бог наставляє, що людина залишить батька свого і мати, і приліпиться до дружини своєї; і будуть вони одна плоть"! (В. З. Книга Буття 2:23−24).

Тут необхідно нагадати читачеві, що Біблія — складний літературний документ, створений не єдиною людиною, а цілим колективом авторів в різний час і писалася вона на древньому єврейській і арамійській мовах. Переклад Біблії здійснювався греками, а у нас Кирилом і Мефодієм на старослов'янську мову. У перекладі зникали деталі, опускалися деякі шматки тексту і навіть змінювалися деякі поняття в силу різних культур єврейського оригіналу і інших перекладачів.

Не маючи можливості вивчення єврейського тексту(незнання староєврейської і грецької мови і відсутності першоджерел), помічу, що не один я сумніваюся в правильності перекладу навіть самих простих слів "чоловік; чоловік; дружина; жінка". У єврейській мові слово "Иша" означає і дружину, і жінку і розуміється тільки по контексту. Деякі дослідники переводять слово "иша" як "чоловікова", а слово "Иш" — чоловік, чоловік. Але є і конкретне поняття "чоловік" — "Бааль", що означає "хазяїн, володар".

Плутанина? Ще яка! Доповню ще однією загадкою. У єврейському тексті "створив чоловіка і жінку, створив їх" написано: "бару від захар", що в перекладі означає "створив самця"! І тільки потім "вдунув" в них душу і вони стали "людьми".

Слово "Захар" з єврейського переводиться як самець. Справа перекладу ще більше заплутується тим, що окрім єврейської мови в текстах є написані тексти на Арамійській мові — його Галилейском варіанті, на якому говорили в північній Палестині. Він відрізнявся від Халдейського — південного регіону. Взагалі помічу: непроста ця справа переклад таких першоджерел(тим древніших), і помилки і зміна сенсу тексту цілком ожидаеми.

Ця плутанина у Священному Писанні з приводу створення жінок породила оповідь про Лилит — як про першу жінку Біблії, що перетворилася на злого демона. Цьому сприяла згадка про нічний кошмар(у евр. мові "лилит", яке перевели як власну назву) в тексті пророка Ісайї(И. 34:14).

Існують також декілька шумерських і арабських легенд про Лилит. У іудейському суспільстві боялися Лилит, яка до восьмого дня по віруванню(день обрізання) могла убити немовлят-хлопчиків. Щоб протистояти цьому, в сім'ї отримувалися спеціальні амулети, що оберігали від Лилит(такі амулети широко поширені, наприклад, в англіканській церкві).

Довго я сушив голову з приводу "двох жінок" в тексті Біблії, поки не набрів на книгу професора єврейської мови і порівняльної літератури Каліфорнійського університету Річарда Фридмана "Як створювалася біблія"(Р. Фридман "Як створювалася біблія", пер. з анг. М. эксмо 2011 г, 400 стр, ISBN 978 − 5 − 699 − 48351 − 8, стр 31.). Думаю, що книга невідома широкому колу читачів. Щоб не переказувати окремі її виведення приведу оригінальний її текст:

"Біблія — результат поєднання декількох більше ранніх джерел групою авторів, мала величезне значення, бо допомогла трьом великим ученим подальшого століття осмислити такий важливий факт, як дублет".

Дублет — це повтор розповіді. Навіть у перекладах легко бачити, що іноді у біблії одна і та ж розповідь з'являється двічі зі змінами в деталях.

Таким чином, компіляція текстів різних авторів біблії дала грунт численним тлумаченням залежно від бажаного результату. По другій і третій главі книги Буття виразно видно різна методологія і технологія створення перших людей. Кожна з них самостійна в межах теми тому, що належить різним авторам. З'єднання двох оповідань про походження людини воєдино породило нестикування один з одним і численних тлумачів. Ось і з'явилися Лилит і Єва, тим більше що для Лилит був підготовлений багатий грунт міфів різних народів.

Грунтуючись на дослідженнях Фридмана і інших учених(у книзі Фридмана є огляд і названі автори), виявляється, не потрібно сушити голову над походженням загадки двох жінок, над якою б'ються богослови і шанувальники Біблії. Воістину знання — сила!