Де і як навчитись математиці онлайн?

Де і як навчитись математиці онлайн?

Дистанційне навчання — тип навчання, заснований на освітній взаємодії віддалених один від одного педагогів і учнів, що реалізовується за допомогою телекомунікаційних технологій і ресурсів мережі Інтернет.

Це модернізоване заочне навчання, плюс спілкування з викладачем через Інтернет. В процесі навчання отримуєте учбові матеріали і завдання на свій комп'ютер, виконуєте тести і контрольні роботи і відправляєте їх викладачеві. Ви знаєте свого викладача, можете ставити йому питання і своєчасно отримуєте на них відповіді.

Дистанційна освіта — освіта, яка повністю або частково здійснюється за допомогою комп'ютерів і телекомунікаційних технологій і засобів. Дистанційна освіта здійснюється з переважанням в учбовому процесі дистанційних освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, а також з використанням інформації і освітніх масивів мережі Інтернет.

Структура уроку дистанційного навчання математиці

stud logo11У державних освітніх стандартах наступного покоління однієї з головних ролей відводиться дистанційній освіті. Дистанційна освіта - нова, сучасна технологія, яка дозволяє зробити навчання якіснішим і доступнішим. Математика онлайн з Naurok, це як раз те, що вам подрібно!

Створення дистанційного навчання математиці актуально, має широке практичне значення. У разі пропуску зайняття в школі по хворобі або з інших поважних причин, учень може вийти в "Віртуальну школу" і вивчити самостійно матеріал, пропущений на уроках, перевірити свої знання в ході виконання тестових робіт або завдань для закріплення. Якщо учневі подобається вивчати математику, то він може розширити свій кругозір, виконуючи різні творчі завдання, використовуючи додатковий матеріал до уроків. Крім того, ці розробки підходять для корекції знань учнів по математиці(індивідуальні завдання для усунення пропусків в знаннях дітей).

При розробці уроку здійснюється наступна структура уроку : перший етап уроку є підготовчим - це усні вправи, які сприяють розвитку оперативної пам'яті, стійкості уваги. Другий етап уроку присвячений роботі над новою темою, тренуванню, виробленню основних навичок, а також повторенню раніше за вивчене. На останньому етапі уроку підводиться підсумок уроку.

З якими проблемами стикається учень в процесі звичайного навчання?

Помилки

 • Учні припускаються помилки - від 2 до 5
 • При рішенні легких прикладів -  від 10 до 20
 • При рішенні завдань - часто ці помилки залишаються не поміченими!

Якість

З цього виходить:

 • Hе напрацьовується техніка правильного рішення
 • Навички, що придбавалися, спотворюються
 • З'являється помилкове розуміння
 • Неякісно виконуються шкільні або екзаменаційні завдання
 • Не засвоюються теми уроку

Поміч

Тому при рішенні потрібно допомогу, покрокову перевірку виконаних дій, підказки.

Як онлайн курси допоможут вашому учневі в процесі навчання?

Поряд з учнем увесь час буде учитель«, що »поруч стоїть, який:

 • Перевірить рішення. Не лише відповідь, але і, найголовніше, хід рішення. Значить, перевірить чи правильно мислить учень!
 • Вкаже на помилки і підкаже потрібні методи і формули
 • Такий «вчитель» буде завжди удома з учнем під час його самопідготовки, рішення домашніх завдань і підготовці до іспиту.

Джерело: naurok.ua