Заощадження як показник спроможності

Заощадження як показник спроможності

Заощадження грошових коштів можна розглядати з точки зору формування фінансової незалежності окремої фізичної особи та в якості одного з факторів забезпечення резерву для фінансової спроможності держави.

Заощадження як показник спроможності людини

Спроможність - це економічне поняття, що характеризує фінансовий стан забезпеченості людини. Фінансова спроможність обумовлюється тим, що фізична особа може здійснювати всі необхідні платежі і має для цього достатню кількість коштів. Спроможність також визначається як можливість особи в будь-який момент повною мірою виконати свої фінансові зобов 'язання перед державними та фінансовими установами. До таких зобов 'язань належать, наприклад, кредитні та податкові виплати.


Заощадження - це накопичена (зекономлена) сума грошових коштів, які не беруть участі у здійсненні регулярних платежів та у грошовому обігу фізичної особи. Заощадження визначаються різницею між фактичними доходами людини і сумою її споживчих витрат. Зекономлені кошти найчастіше є приростною величиною і утворюють фінансовий актив.

Населення вдається до накопичення заощаджень для таких цілей:- планування в майбутньому купівлі дорогого товару або послуги (автомобіля, нерухомості, туристичної путівки тощо); - формування свого власного пенсійного та медичного резерву; - забезпечення засобами майбутньої важливої життєвої події (весілля, переїзду); Заощадження також можуть застосовуватися для включення їх в обіг і отримання прибутку. Їх використовують для купівлі цінних паперів інших інструментів фондового ринку.

Заощадження як показник спроможності суспільства і держави

Грошові заощадження є особливим економічним явищем, тому що є показником рівня життя населення. Вони демонструють фінансову стабільність і здатність людей підтримувати свою спроможність у довгостроковій перспективі. З точки зору економіки держави, сума заощаджень населення може розглядатися як ресурс економічного розвитку і один із забезпечуючих факторів економічного благополуччя держави. Заощадження можуть бути вкладені в грошовий обіг підприємств, створюючи таким чином додаткові стимули розвитку. Беручи участь у грошовому обігу фінансових установ, заощадження виступають як джерело коштів для кредитування господарських суб 'єктів, що є підтримкою малого та середнього бізнесу. Заощадження також можуть бути джерелами інвестування в нові бізнес-ідеї.