Як правильно написати характеристику співробітнику

Як правильно написати характеристику співробітнику

Характеристика - це офіційний документ, який складається на співробітника організації. Характеристика може бути надана на вимогу зовнішніх органів, наприклад, суду, а також для користування всередині організації, наприклад, під час атестації.


Характеристику найчастіше становить безпосередній начальник характеризованого або керівник організації. Єдиних суворих вимог до написання цього документа немає, але існує ряд правил, яких краще дотримуватися при його оформленні. Традиційно характеристику складають на аркуші формату А4 в друкованому або рукописному вигляді. Обов 'язковою є наявність печатки організації, підпису керівника та дати складання документа.


Будь-яка характеристика, зокрема на співробітника, має "шапку", в якій вказують його анкетні дані: прізвище, ім 'я та по батькові без скорочень, посаду.

Слід звернути увагу, що останнім часом все частіше характеристика на співробітника з місця роботи передбачає зазначення реквізитів організації, яка надає цей документ.

Перший абзац цього офіційного документа, як правило, містить опис основних трудових віх співробітника. Якщо працівник має багату трудову біографію і великий стаж роботи, то можна обмежитися відомостями, що відносяться до теперішнього моменту часу. При наявності особливих трудових заслуг можна їх вказати, так само як і догани тощо. Не варто акцентувати увагу, наприклад, на біографічних даних. Характеристика з місця роботи такої деталізації не передбачає. У характеристиці на співробітника прийнято вказувати відомості про отримання ним додаткової освіти, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. Далі слідує основна частина офіційного документа. У ній необхідно описати діяльність співробітника, охарактеризувати її. Зокрема потрібно відобразити інформацію про вміння їм виконувати цілі і завдання, поставлені керівництвом, в поставлені терміни, вміння аналізувати, приймати рішення в складних ситуаціях. Можна акцентувати увагу на результативності діяльності характеризованого співробітника, наскільки його проекти виявилися успішними і актуальними. Вміння розподілити робочий час і дотримання трудового розпорядку в колективі відіграють не останню роль для характеристики співробітника. Наразі важливою інформацією, що характеризує діяльність працівника, є його комунікабельність і наявність комп 'ютерної грамотності, знання офісних програм. Важливою для характеристики стає інформація про взаємини, що склалися в атестованого з колегами, начальством, підпорядкованими. Можна звернути увагу на загальний рівень культури і вихованості людини. Інформація про наявність стягнень і заохочень обов 'язково надається в характеристиці на співробітника з місця роботи. Якщо людина має громадське навантаження або бере активну участь у житті колективу, то це слід відобразити в документі. Крім того, слід вказати, куди саме надається характеристика і з якою метою.

Особливо це актуально, коли документ запросили зовнішні органи, у внутрішній характеристиці для роботи ці відомості можна опустити.

Таким чином, характеристика на співробітника організації повинна містити оцінку як його особистісних, психологічних, так і професійних, ділових якостей.