Визначення, функції, особливості та мета страхування

Визначення, функції, особливості та мета страхування

Почати цю статтю слід з визначення, що ж таке страхування. Цей термін передбачає специфічний вид економічних взаємин, який забезпечує страховий захист організаціям або окремим особам від небезпек різного роду. У цій статті будуть розглянуті функції страхування, його цілі та види.

Сутність

Як відомо, будь-який вид економічних відносин несе з собою певні ризики, адже завжди існує можливість втратити свої фінанси. Так от саме можлива небезпека і входить в поняття "ризик".


З економічної точки зору ризиком можна назвати майбутню ймовірність події з негативними результатами. Саме несприятливий результат ризику виражається за допомогою збитку. Багато компаній, організації намагаються при факторах наявності ризику отримати компенсацію в тому випадку, якщо несприятливі умови все ж настали.

Можна зробити висновок, що суть страхування полягає у створенні страхових фондів, які існують за рахунок внесків учасників страхової компанії. Якщо трапиться нещасний випадок, страхове агентство виплатить певну суму грошей постраждалій стороні.

Головні функції страхування

Страхова діяльність, як правило, не створює нічого нового. Вона існує за рахунок розподілу коштів, які вносять учасники страхової компанії.

У першу чергу страхування виконує розподільчу функцію і виплачує матеріальну компенсацію у разі настання негативних ризикових умов. Саме розподільча функція забезпечує процес безперебійності на всіх стадіях страхування.

Ризикова функція здатна забезпечити матеріальним захистом від різних негативних випадкових подій, які ведуть до матеріальних втрат. Кожен учасник страхування вносить певні внески, які йому не повертатимуться після закінчення чинного договору.

Страхування виконує також і попереджувальну функцію. Її реалізація здійснюється за рахунок зменшення ступеня ризику та поганих наслідків будь-якої страхової події. Дана функція буде здійснюватися завдяки фінансуванню коштів до фондів заходів з попередження, обмеження та локалізації поганих наслідків аварій, катастроф або нещасних випадків. Для того щоб була можливість реалізувати дану функцію, необхідно створити спеціальний страховий фонд.


Страхування виконує також ощадну функцію. Це говорить про те, що в учасників страхового фонду буде можливість зберегти суми на дожиття за допомогою страхування. Такий вид заощадження був викликаний потребою в захисті вже досягнутого сімейного достатку.

Інвестиційна функція дає можливість учасникам страхування при наявності вільних сум вкласти їх у фонд страхової організації та отримувати прибуток за рахунок діяльності даної компанії.

Страхування також виконує і кредитну функцію. Мова йде про поворотність страхових внесків.

Контрольна ж функція полягає у формуванні правильного фонду і в цільовому використанні грошових коштів, що надходять до нього.

Мета страхування

Основною метою страхування є захист осіб, які формують страховий фонд. Чим більше людей змогла залучити компанія, тим більшим капіталом вона володіє. Так от, мета страхування полягає в можливості задоволення суспільної потреби в якісному і надійному страховому захисті від усякого роду негативних випадковостей.

Якщо враховувати макроекономічну позицію страхування, то його метою також можна назвати акумуляцію грошових коштів, які були сплачені учасниками страхового фонду, а також інвестування цих коштів в економіку. Правильно обрана мета страхування і зможе визначити його ефективність. Щоб дати кількісну оцінку, можна використовувати охоплення страхового захисту клієнтів, схильних до ризиків, а також забезпечений страховий рівень по кожному з цих ризиків.

Обов 'язкове страхування

Мета обов 'язкового страхування полягає в можливості забезпечення відшкодування шкоди, яка була заподіяна при перевезеннях майну та здоров' ю пасажирів. При цьому неважливо, який саме транспорт і тип перевезень були використані. У цьому випадку створені єдині умови страхування для всіх клієнтів, а також умова виплати коштів потерпілим.


Обов 'язкове страхування існує за принципом гарантованості відшкодування шкоди, отриманої при перевезеннях на будь-яких транспортних засобах. Всі страхові виплати здійснюються за рахунок страхового відшкодування або ж за рахунок компенсацій, встановлених законом Російської Федерації. При цьому розмір заподіяної шкоди та спосіб її відшкодування визначається незалежно від того, який транспорт був використаний.

Соціальне страхування

Головним завданням соціального страхування є фінансова підтримка для тих категорій застрахованих осіб, які внаслідок певних обставин позбулися працездатності.

Тому існують такі цілі соціального страхування:

 • забезпечення виплат тимчасових допомог непрацездатній категорії населення;
 • виплата грошових коштів непрацездатним особам через певні види захворювань;
 • проведення виплат за родовими сертифікатами;
 • забезпечення грошових виплат матерям, які доглядають за маленькими дітьми;
 • фінансова підтримка, що забезпечує пільгових осіб під час санаторно-курортного лікування;
 • виплата матеріальних допомог при народженні малюка;
 • також соціальна допомога інвалідам у придбанні протезних конструкцій, засобів реабілітації та інвалідного обладнання.

Цілі обов 'язкового соціального страхування визначає держава. Робиться це для надання допомоги непрацездатній групі осіб.

Існує розшифровка витрат на цілі обов 'язкового соціального страхування. Цей документ потрібно заповнити особам, які хочуть отримати соціальну страховку від держави. Якщо ви ставитеся до непрацездатної категорії населення, то держава обов 'язково вам допоможе.


Медичне страхування

Даний вид страхування є головною формою захисту населення в охороні здоров 'я.

Медичне страхування - це сукупність кількох видів страховок, які забезпечують повні або часткові виплати застрахованим особам на проведення різних медичних послуг.

Основна мета медичного страхування полягає в гарантії громадянам отримання права на надання медичної допомоги у випадках отримання захворювань, за рахунок накопичених фондом коштів.

Пенсійний вид страхування

Пенсійне страхування - це матеріальне забезпечення громадян при настанні пенсійного віку. Даний вид страхування може бути двох типів: державне і недержавне.

Перше з них повністю гарантується державою, і порядок отримання проходить повний законний контроль, а друге може бути укладено в найрізноманітніших варіантах, з урахуванням усіх нюансів.


Цілі пенсійного страхування полягають у гарантованому забезпеченні людям похилого віку гідного рівня життя. В ідеалі різниця в отриманні коштів у робочий і пенсійний час не повинна бути сильно відчутною.

Принципи страхування

Як і будь-який інший вид діяльності, страхування має свої принципи. Так от, дуже важливим є принцип еквівалентності, який повинен полягати в дотриманні рівноваги між витратами і доходами страхової компанії. Звичайно, ризики можуть загрожувати дуже багатьом особам, але насправді далеко не всі з них призводять до настання страхового випадку.

Страхові виплати по кожному випадку будуть здійснюватися тільки за рахунок внесків інших учасників даної організації, які змогли уникнути страхового ризику.

Для страхування притаманний також принцип випадковості. Це говорить про те, що страхуватися можуть тільки ті події, яким притаманна ознака ймовірності і випадковості.

Завдання страхування

Мета і завдання страхування передбачають діяльність самої страхової організації. Основними завданнями буде обов 'язкова наявність деяких факторів, а саме:


 • забезпечення соціального захисту застрахованим верствам населення, а також обов 'язкова реалізація всіх зазначених у договорі виплат;
 • участь у підтримці фінансової стабільності системи медичного обслуговування;
 • захист інтересів, пов 'язаних зі збереженням майна юридичних та фізичних осіб.

Для правильної реалізації всіх поставлених цілей і завдань кожна страхова компанія контролюється державними органами.

Основні види страхування

Як було сказано вище, мета страхування полягає у захисті осіб, які беруть участь у створенні страхового фонду. При цьому мета залишається незмінною при будь-якому способі страхування.

Розглянемо, які ж види страхування існують:

 • Особисте. У цьому випадку страховим об 'єктом є особистісні інтереси, пов' язані зі здоров 'ям, життям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. Сюди можна віднести страхування життя, нещасні випадки та медичну страховку.
 • Майнове. У цьому випадку йдеться про наявність майнових інтересів, пов 'язаних з користуванням і володінням певного майна. Сюди можна віднести страхування від пожеж, стихійних лих, а також псування майна.
 • Страхування відповідальності. Тут страховим об 'єктом буде вважатися відповідальність перед іншими громадянами або організаціями. Такий вид страхування послужить надійним захистом від потенційного заподіяння шкоди здоров 'ю або ж майну, що належить іншим громадянам або організаціям.
 • Підприємницькі ризики. Об 'єктом вважаються майнові інтереси, які пов' язані з відшкодуванням збитків або ж неотриманих доходів при веденні підприємницької діяльності. Сюди можна віднести страхування депозитів, ризик неплатежу, фінансові гарантії, експортні кредити.

Висновки

Для того щоб досягти успіху в будь-якому вигляді діяльності, потрібно враховувати, які ризики вас можуть супроводжувати. Правильно обрана страхова компанія забезпечить вам надійний захист.

Пабліш Чарт