Що таке волатильність

Що таке волатильність

На біржовому ринку будь-який актив має свою ціну, яка завжди знаходиться в динаміці, постійно змінюється в деяких межах. Причини коливань цін можуть бути найрізноманітнішими і визначаються одночасним впливом безлічі факторів. Саме різниця в цінах на сировину, валюти, акції, дорогоцінні метали дозволяє учасникам ринку отримувати прибуток.

Сенс поняття "волатильність"

   Якби вартість біржових активів була незмінною, біржова торгівля втратила б всякий сенс. Тому трейдеру, який починає знайомитися з особливостями біржової торгівлі, серед інших понять доводиться осягати сенс терміну "волатильність". Цей параметр характеризує мінливість цін на активи і входить в структуру більшості інвестиційних прогнозів.


   Під волатильністю розуміють діапазон, в межах якого змінюється в часі ціна на той чи інший актив. Волатильність фіксується в межах певного періоду, яким може бути день, тиждень, місяць або навіть рік. Аналіз цього параметра дає можливість складати прогнози і робити ставки з урахуванням попередніх коливань ціни. Волатильністю володіють ціни на всі торгуються на ринку активи: сировина, акції, облігації, дорогоцінні метали, валюти. Враховуючи такий показник, трейдери можуть приймати усвідомлені рішення щодо вибору інвестиційного інструменту і стратегій торгівлі.

 При вимірюванні волатильності використовуються усереднені показники за будь-який період, які виражаються або в абсолютному (грошовому), або у відносному значенні ціни, тобто у відсотках. Для аналізу найбільш цікава волатильність ринку товарів, цінних паперів і валют.

   Волатильність знаходиться в певному діапазоні. Для розрахунку цього показника зазвичай використовують графіки з денними коливаннями цін, за якими визначають величину розкиду значень, тобто відстань між максимальною і мінімальною ціною торгується активу за біржовий день.

 Якщо для аналізу використовувати тижневий графік, розмах коливань ціни буде іншим. При проведенні фінансового аналізу часто використовують середню волатильність, яка обчислюється як усереднене значення вибірки, що складається з окремих показників. Вирахувана таким способом волатильність дає можливість скласти прогноз падіння або зростання ціни з урахуванням попередніх значень.

Індикатори волатильності

  Оцінка волатильності ведеться з використанням індикаторів. Відомо безліч інструментів такого аналізу, але найбільш поширені так звані лінії Боллінджера. Цей індикатор відображає рівень мінливості цін на активи при обмеженому діапазоні коливань. Якщо оцінюваний параметр потрапляє у вузький коридор, то з високою часткою ймовірності можна спрогнозувати масштабну зміну біржового курсу. Доповненням до даного методу служить індикатор CCI, який дозволяє виявити найбільш відповідні точки входу в ринок і виходу з нього.

Типи волатильності

Розрізняють кілька типів волатильності:


 • історична волатильність;
 • потенційна волатильність;
 • історична очікувана волатильність.

Волатильність може бути актуальною, коли вона відображає зміну вартості активу за конкретний період часу, і потенційною, коли мова йде про прогноз зміни ціни. Трейдери, які мають досвід реальних торгів, здатні дуже точно розраховувати очікувану волатильність і здійснювати торгові операції на найвигідніших позиціях.

Фактори, що впливають на волатильність

На розмах коливань ринкових цін впливають наступні фактори:

 • зміна процентних ставок Центрального банку країни;
 • рівень кредитних ризиків;
 • наявність або відсутність економічних санкцій;
 • ринкова вартість енергоресурсів;
 • скорочення резервних запасів валюти;
 • відтік капіталів.

Волатильність і аналіз ринку

  Трейдерів цікавить не тільки напрямок, в якому буде рухатися ринок, але також і динаміка такого руху. Саме від швидкості змін в кінцевому рахунку залежить ймовірність того, що ціни на актив перейдуть через ті значення, які учасник ринку вважає критичними. Показником такої швидкості служить стандартне відхилення ціни, тобто міра того, наскільки широко точки даних розкидані відносно середнього значення ціни

Способи розрахунку змін ціни:

 • обчислення відсоткової зміни ціни;
 • обчислення логарифму відношення подальшої ціни до попередньої ціни;
 • комплексне обчислення двох параметрів.

 Для успішної біржової торгівлі необхідно не тільки правильно визначати напрямок руху ціни, але і вгадати, протягом якого часу буде відбуватися така зміна. Для оцінки волатильності не завжди потрібно застосування точних методів розрахунку. Іноді достатньо самих загальних, приблизних вимірювань. Припустимо, що ціна на актив протягом тижня змінювалася в межах 1-2% від тієї ціни, яка зафіксована при закритті ринку в п 'ятницю. Це вважається низькою волатильністю. Якщо ж ціна то зростала, то падала на 10-15%, можна говорити про високу волатильність.

При розгляді волатильності необхідно враховувати поняття тренда. Справа в тому, що ціни на активи рухаються, як правило, або вгору ("бичачий" тренд), або вниз ("ведмежий" тренд). Іноді ринок не здійснює скільки-небудь значущих коливань. У цьому випадку говорять про "боковий" тренд. Коли мова йде про волатильність, аналітики мають на увазі ступінь випадкових змін ринкової ціни, які зрушують ринкові ціни з поточного тренда. Зазвичай такі рухи викликані якимись разовими подіями, що впливають на поведінку більшості учасників ринку.

Як використовувати волатильність у біржовій торгівлі?

Ринок з високою волатильністю часто іменують часом спекулянтів, оскільки істотний розмах коливань цін може принести значний прибуток. Однак сильна волатильність не завжди може бути оцінена однозначно як хороше або погане явище. Цей показник по-різному впливає як на капітал, вкладений на тривалий термін, так і на швидкі спекулятивні угоди.


Розмах цінових коливань служить індикатором основних тенденцій ринкової ситуації. Якщо ступінь активності учасників ринку низька, тоді ціна знаходиться в порівняно вузькому діапазоні, тренд виражений слабкою мірою. При високих показниках волатильності може йтися про початок великого тренда.

     Волатильний ринок може не тільки збільшити прибуток трейдера, він здатний привести його до дуже великих збитків. Особливо це стосується тих угод, де використовується кредитне плече. Застосування інструментів для мінімізації можливих втрат не завжди виправдане, оскільки такі стоп-лосси можуть з легкістю вибиватися за рахунок сильних коливань цін. Одна з можливих рекомендацій полягає в тому, щоб входити в ринок при низькій волатильності, а залишати його, коли на ринку позначився сильний тренд, який характеризується значним розмахом коливань ціни.

Якщо мова йде про довгострокове інвестування, вважається, що найнадійніше використовувати фінансові інструменти з низькою волатильністю. Можливо, це дещо знизить дохід, але позбавить інвестора від необхідності нервувати при різкій зміні тренда, здатному принести відчутні фінансові втрати.

Незалежно від того, чи займається трейдер короткостроковими спекуляціями або інвестує на тривалий термін, в роботі йому необхідно враховувати показники волатильності. Графік коливання цін на активи може бути побудований в терміналі трейдера, який надає брокерська компанія своїм клієнтам. У термінал зазвичай вбудовуються стандартні інструменти для оцінки волатильності. При бажанні користувач може самостійно доповнити інструментарій сторонніми програмами, які придатні для оцінки розмаху цінових коливань.

Вплив волатильності на економіку

  Непостійство цін несе в собі ризики негативних наслідків. Вплив значної волатильності здатний торкнутися широких сфер суспільства та економіки - від ринку цінних паперів до запасів продовольства в країні. Наслідки можуть бути порівняні з ефектом доміно: різке підвищення волатильності може призвести до обвалу світових бірж і фінансового краху підприємств. Істотна і швидка зміна цін веде до зменшення витрат населення і, отже, до зниження прибутку компаній, що працюють в торговому секторі.


Висока амплітуда коливань ціни свідчить про відсутність стабільності і поганої керованості на ринку. Коли волатильність знижується, говорять про входження економіки в стабільний стан і про відсутність кризових явищ.

Будучи статистичним параметром, волатильність служить інструментом управління фінансовими ризиками. Застосування перевірених часом показників статистики дозволяє інвестору оцінити ступінь ризику в разі придбання активу. При регулярному і розумному інвестуванні волатильність йде на користь капіталу і сприяє його зростанню.