Що таке процентні ставки центральних банків

Що таке процентні ставки центральних банків

Серед інструментів, за допомогою яких держава здатна впливати на економічні показники і на світовий валютний ринок, особливо виділяються процентні ставки центральних банків тієї чи іншої країни. Центральні банки самостійно визначають розмір процентної ставки і терміни, в які вона може бути переглянута.


   Процентні ставки центральних банків - потужний економічний індикатор і ефективний важіль впливу на економіку. Цей показник має значення для управління як внутрішньою, так і зовнішньою політикою. Його зміна впливає на курс валюти, дозволяючи підтримувати його на необхідному рівні.


 Процентна ставка ЦБ, яку інакше називають також ставкою рефінансування, являє собою відсоток, під який головний банк країни надає кредити іншим кредитним установам, у тому числі і комерційним банкам. За своєю суттю процентна ставка - індикатор для економіки, орієнтир вартості, яку має національна валюта.

Рівень зазначеного відсотка визначається в першу чергу затребуваністю грошових коштів і числом пропозицій на ринку кредитів і позичкових капіталів. На розмір даного показника впливають також кредитні ризики, передбачувані темпи інфляції, динаміка валютного курсу, рівень податків. Встановлює процентну ставку особлива комісія центрального банку.

  Беручи участь у рефінансуванні комерційних банків, центральний банк через зміну відсотка впливає на ряд економічних показників, включаючи рівень інфляції і курс валюти. Чим вищий відсоток, тим дорожчий кредит, одержуваний комерційним банком, і, відповідно, тим вищий відсоток за кредитами, які надаються клієнтам.

  Ставка рефінансування широко застосовується для розрахунку оподаткування, при визначенні суми штрафів за прострочення сплати зборів і податків. Від обраного рівня процентної ставки прямо залежать ставки за зобов 'язаннями держави і рівень прибутковості більшості фінансових інструментів. Зміна ставки рефінансування може призвести до приросту або зменшення капіталу на внутрішньому ринку країни.

  Центральний банк підвищує процентну ставку, намагаючись не допустити "перегріву" економіки. Таке явище спостерігається, коли відбувається зростання цін на товари без збільшення реального виробництва, іншими словами, коли розкручується інфляція. Інший привід підняти ставку рефінансування - необхідність зробити національну валюту більш привабливою для потенційних інвесторів. Таким чином, підвищення відсотка збільшує вартість національної валюти і збиває рівень інфляції.

Підвищення процентної ставки центрального банку має і зворотний бік, оскільки при цьому зростає ставка кредитування підприємств, що тягне за собою масові скорочення, веде до зростання безробіття, збільшує масу грошових коштів, що знаходяться в обігу.


При зниженні ставки рефінансування спостерігається зворотний ефект: інвестори прагнуть перевести кошти в іншу валюту, скорочується безробіття, низькі ставки за позиками ведуть до збільшення реального виробництва товарів і послуг. Підвищується загальна ділова активність, хоча і починає зростати інфляція.

Учасникам ринку необхідно правильно розуміти значення і порядок формування процентних ставок, а також стежити за датами чергових засідань комісії центрального банку, на яких вирішуються питання про зміну ставки рефінансування.