Що таке купівельна спроможність валюти

Що таке купівельна спроможність валюти

Рух товарів, робочої сили і капіталів у сучасній економіці прямим чином пов 'язаний з обміном валют. Щоб забезпечити еквівалентний характер обміну, необхідно враховувати купівельну спроможність валюти. В основі цієї економічної категорії лежить співвідношення рівнів національних цін на однорідний набір товарів і послуг.


  Як правило, країна-експортер, яка продає що-небудь за кордон, відразу обмінює іноземну валюту, а країна-імпортер, навпаки, потребує валюти, щоб мати можливість придбати товар в іншій державі. У цих умовах якраз і виступає на перший план купівельна спроможність валюти. Ця категорія позначає кількість благ, які споживач в змозі купити на ринку країни, що цю валюту випускає.


Півстоліття тому еквівалентом обміну служило золото. Його кількість у конкретній валюті закріплювалася законом держави. Курс національної грошової одиниці визначався за вмістом дорогоцінного металу в різних валютах.

   В даний час купівельна спроможність національної грошової одиниці визначається через поняття "споживчий кошик". Наприклад, якщо подібний "кошик" коштує 300 євро, тоді купівельна спроможність такої валюти складе 1/300 "споживчого кошика". Якщо зіставити купівельні спроможності валют, можна отримати ціну одиниці конкретної валюти в грошових одиницях іншої. Інформаційну основу для розрахунку купівельної спроможності складають дані про рівень цін і про структуру витрат населення у сфері споживання.

На практиці нерідко використовується поняття "паритет валют", що означає їх рівність. Такий паритет не може бути встановлений довільним чином. Він визначається шляхом зіставлення купівельної спроможності різних валют, через обчислення того, скільки одиниць однієї валюти необхідно витратити для придбання будь-якої речі. Курси валют, побудовані на паритеті купівельної спроможності, змінюються слідом за зміною цін на товарні позиції, що входять до "споживчого кошика".

Теорія паритету купівельної спроможності заснована на кількісній і номіналістичній теоріях грошей, початок яким покладено англійськими економістами Д. Юмом і Д. Рікардо. У центрі подібних поглядів знаходиться твердження, що курс національної валюти залежить від відносної вартості грошей, від рівня цін і від кількості фінансових ресурсів, що знаходяться в обігу.

Купівельна спроможність валюти враховується при визначенні кількісного співвідношення, що приймається для перерахунку валютної виручки, яку підприємства отримують за експортно-імпортними операціями.

Будучи економічною категорією, купівельна спроможність валют властива товарному виробництву. Вона становить вартісну основу курсу валюти і виражає виробничі відносини між виробниками товарів і світовим ринком.


 Порівняння національних грошових одиниць може бути засноване тільки на вартісному відношенні, яке тісно пов 'язане з процесами виробництва та обміну товарів. Саме за допомогою купівельної спроможності виробники та покупці товарів і послуг мають можливість порівнювати ціни на національну валюту з цінами в інших державах.

 У нинішній економіці міжнародний рух капіталів неухильно зростає, що впливає на купівельну спроможність національних валют стосовно не тільки речових товарів, але також і фінансових активів. Зниження купівельної спроможності і падіння валютного курсу знаходяться в прямій залежності один від одного.