Податок на прибуток організацій

Податок на прибуток організацій

В якості основного доходу, отримуваного державними органами з юридичних осіб, служить податок на прибуток організацій. В даному випадку держава зацікавлена у створенні сприятливих умов для розвитку підприємств і підвищення їх прибутку та отримання більшої норми доходи в майбутньому.


Основними платниками податку вважаються юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою отримання комерційного ефекту, тобто, прибутку. І бюджетні організації - не винятки.


Під об 'єктом оподаткування прийнято розуміти суму грошових коштів, отриману підприємствами або організаціями від здійснення всіх видів діяльності: операційної, позареалізаційної та фінансової.

Прибуток являє собою різницю між виручкою за винятком митних зборів і ПДВ і витратами на здійснення виробничої діяльності, надання послуги або виконання роботи. При її визначенні в розрахунок береться і дохід від основної діяльності, прибуток від допоміжного виробництва та дивіденди за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Оподаткуванню не підлягають основні засоби, які підприємство набуло у власність на підставі безоплатного отримання. Податок на прибуток бюджетних організацій стягується також на різницю доходу від основної діяльності та витрат, необхідних для її здійснення. Виключенню підлягають лише кошти, що мають своєю метою благодійну допомогу та соціальну активність.

Податок на прибуток організацій нараховується за стандартною ставкою 13%. Залежно від напрямку діяльності ставка може варіюватися, наприклад, страхові та кредитні установи проводять відрахування за ставкою 30%.

Пільгами можуть користуватися підприємства та організації, які взяли кредит на здійснення основної діяльності або її значного розширення. За меншою відсотковою ставкою оцінюються витрати на об 'єкти соціального призначення, які належать підприємству і мають на меті поліпшення життя персоналу. До таких можна віднести санаторії, дитячі садки, школи, лікарні, і навіть спеціалізовані будинки для людей похилого віку.

Якщо в числі співробітників підприємства половину становлять інваліди, то податок на прибуток організацій укорачується також наполовину. З одного боку значне зменшення суми відрахувань залучає юридична особа, а з іншого боку для обладнання робочих місць потрібно досить багато вільних грошових коштів. І працездатність інвалідів не надто тішить керівництво. При цьому існує одна значуща умова: 50% має витрачатися на соціальні потреби персоналу.


У рамках програми підтримки малого та середнього бізнесу податок на прибуток організацій не сплачують малі підприємства торговельного, сільськогосподарського характеру, а також ті, які здійснюють виробництво продуктів першої необхідності. Але така пільга діє тільки в перші два роки діяльності. Зовсім не сплачують податок на прибуток організацій установи релігійного призначення.

Для виплати відрахувань керівник зобов 'язаний надати до податкового органу звітність з податку на прибуток. Платежі повинні бути сплачені в строк, причому сума становить одну третину від квартальної суми прибутку. Граничний термін сплати становить 15 число кожного наступного місяця. Організації бюджетного характеру проводять перерахування до бюджетних фондів один раз на три місяці, тобто поквартально.

Податок на прибуток організацій стягується також з нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території нашої країни. До оподатковуваної бази включають тільки прибуток, отриманий від операцій на внутрішньому ринку.