Паєвий внесок і його розмір

Паєвий внесок і його розмір

Пай як поняття закріплений законодавчо. Цьому визначенню також відповідає пайовий внесок. Закон встановлює його як відсоток внеску власного майна членами сільськогосподарського виробничого або споживчого кооперативу (СПК) для подальшої реалізації господарської діяльності.


Чи існує різниця між двома цими поняттями?

Незважаючи на те, що ці два поняття об 'єднані між собою, вони різні. Пай являє собою майно, яке вже належить кооперативу і поділене на його учасників, а пайові внески членів кооперативу - це майно, яке вносить кожен учасник при підставі СПК.


Законодавство про аграрну кооперацію свідчить, що пай складається не тільки з внесків учасників, але і з чистих активів аграрного виробничого кооперативу. Проте його розмір обмежений майном, яке вніс член, вступаючи в кооператив.

Що являє собою пайовий фонд?

Все майно аграрного кооперативу поділено між його учасниками і виражено в грошовій формі. Виняток становлять фонди, які не діляться серед учасників.

Об 'єднання майнових пайових внесків і утворюють пайовий фонд. Всі ці принципи закріплюються статутом кооперативу. На зібране майно і запускається господарська діяльність. Залежно від його внесеного розміру залежить діяльність кожного учасника в процесі всієї роботи.

Обов 'язкові внески

Вони також закріплюються статутом кооперативу, і після їх надходження пайовики отримують право:

 • голоси;
 • участі у діяльності;
 • отримання пільг;
 • користування послугами кооперативу;
 • належного заробітку.

При цьому внесення пайового внеску і пай дають різні можливості для учасника кооперативу. Більш спрощено це звучить так: чим більшим буде розмір внеску, тим більше буде привілеїв під час господарської діяльності і тим вищим буде дохід. Якщо внесок був невеликим, то і розмір паю буде маленьким.

Додаткові внески

Це добровільний пайовий внесок, який кожен учасник може вносити поверх паю, отриманого за результатами внесення обов 'язкового внеску для входу в кооператив.


Саме внесені суми як основних, так і додаткових внесків говорять про те, які виплати отримає кожен член після припинення діяльності кооперативу або при його добровільному виході з нього.

Це відбувається тому, що майно кооперативу загальне і на кожного пайовика поширюються загальні права та обов 'язки. При цьому майно може бути представлено як власними коштами, так і позиковими, які не повинні перевищувати 60% від усіх зібраних кооперативом коштів. До майна учасників процесу відносять:

 • цінні папери;
 • речі;
 • майнові права.

Розмір позикових коштів не більше 60% говорить про платоспроможність організації і дає гарантію кредиторам з погашення взятих боргових зобов 'язань.

Яким буває пайовий фонд?

Перед початком діяльності кооперативу пайовики проводять збори, на яких приймають статут і призначають розмір пайового внеску, який також фіксують у статуті.

Усіма питаннями у сфері створення пайового фонду та розробкою проектної документації про діяльність кооперативу займається комітет з організаційних питань.

У процесі господарської діяльності можуть бути внесені зміни до статуту з питань величини внеску. Оскільки ці відомості стосуються кожного працівника організації, то законом закріплена складна процедура даних дій, яка починається зі зборів пайовиків і закінчується реєстрацією даних змін у документі, що регулює порядок дії організації.

Величина пайового фонду може збільшуватися в двох випадках:


 • Якщо члени вносять додаткові кошти на розвиток виробництва за рахунок виплат, вироблених кооперативом.
 • У результаті набору нових учасників виробничого процесу зростає кількість паїв.

Зростання пайового фонду відбувається тільки тоді, коли на громадських зборах більшість його учасників віддали свої голоси за це.

Яким має бути перший внесок?

Кожен учасник виробничої організації до моменту її реєстрації повинен внести не менше десяти відсотків (а для споживчого кооперативу 25%) від величини пайового внеску, який визнаний обов 'язковим.

Решта 90% або відповідно 75% він може періодично вносити в загальний статутний капітал, але тільки на першому році життя виробництва. При цьому величина пайового фонду може змінюватися в більшу або меншу сторону після наради учасників кооперативу.

Всі зміни до зведення організаційних правил реєструються відповідно до правил, встановлених законодавчо.

Неподільний фонд

Він являє собою ті кошти учасників кооперативу, які не прирівнюються до паїв і, відповідно, не діляться серед членів СПК.


Рішенням більшості голосів частина паїв може перейти в неподільний фонд, в результаті цього розмір паю для кожного учасника зменшиться пропорційно грошовим коштам, переведеним в нього.

Протягом чотирьох тижнів після того, як зміни по паях будуть зареєстровані в статуті і вступлять в законну силу, необхідно повідомити про це кредиторів кооперативу. Якщо вони не будуть задоволені новими даними і протягом 24 тижнів після опублікування змін висунуть свої вимоги, то вони повинні бути виконані.

З чого складається дохід?

Приробок являє собою той кінцевий прибуток, який визначають бухгалтери у своєму обліку в процесі вивчення та оцінки отриманого на кінець року балансу.

Ті виплати, які отримають учасники виробничого процесу, закріплюються законодавчо або в статуті організації.

Зазвичай виплата залежить від того, яку частку участі бере кожен працівник кооперативу протягом господарської діяльності.


Всі нюанси, що стосуються поділу прибутку між учасниками виробництва, обговорюються і приймаються всіма пайовиками разом. Ці збори проводять протягом трьох місяців з моменту закінчення фінансового року.

Необхідно пам 'ятати, що виплати проводять після всіх обов' язкових сплат до фондів пенсійного і соціального страхування та податкової служби.

Як же поділяється дохід кооперативу?

Дохід, який визначили за підсумками року, вивчивши бухгалтерський баланс, поділяється між учасниками таким чином:

 • Певна частина спрямовується в резерв та інші загальні фонди кооперативу, які не діляться і закріплені статутом організації.
 • На підставі чинних законодавчих актів частина грошових коштів спрямовується на оплату податкових зобов 'язань та інших платежів до бюджетів необхідних рівнів.
 • На виплату дивідендів, але в розмірі не більше 30% від загальної суми, для поділу по учасниках кооперативу.

Величина видачі грошових коштів залежить від підсумку балансу на кінець року.

Як діляться виплати кооперативу?

Виплати, які служать доходом для пайовиків і всієї організації в цілому, діляться:


 • На видачу заробітної плати працівникам кооперативу, які не входять до числа пайовиків, пропорційно їх участі в діяльності організації.
 • Після того як всі не члени отримали свій дохід, можуть зібратися всі пайовики і вирішити прибуток, що залишився, направити на зростання своїх пайових внесків. Однак ця величина не повинна перевищувати 80%.
 • Весь інший дохід йде на оплату праці пайовиків.

Використання виплат на збільшення паю

Виплати організації можуть використовуватися наступним чином:

 • Якщо учасники господарської діяльності прийняли рішення за рахунок цих коштів збільшити пайовий фонд, то кошти посилаються туди.
 • Кошти можуть бути спрямовані кооперативами на сплату його членами майнових пайових внесків, які ще не сплачені, а терміни вже підтискають.

При цьому погашення може бути як повним, так і частковим. Це можливо зробити, якщо кооператив має кошти, які перевищують величину пайового фонду, встановленого статутом. У тому числі враховуються і виплати кооперативу, які спрямовуються на збільшення пайового фонду. Поки він не буде сформований у повному розмірі, кошти на погашення внесків не спрямовуються.

Винятком є погашення пайових внесків асоційованих учасників кооперативу, тобто тих фізичних або юридичних осіб, які внесли своє майно і отримують по ньому дивіденди. При цьому вони несуть ризик збитків для організації.

Чи несе відповідальність кооператив перед кредиторами?

Так, несе! Законодавством Російської Федерації встановлено майнову відповідальність.

У разі невиконання своїх обіцянок перед кредиторами організація позбавляється всього свого майна. При цьому віддавати доведеться тільки власні кошти, а не позикові.

Кооператив не відповідає за зобов 'язаннями за своїх окремих членів, якщо, звичайно, це не закріплено законодавчо.

Що таке субсидіарна відповідальність?

Цю відповідальність несуть члени кооперативу за невиконання своїх зобов 'язань.

Вона регламентується законом і являє собою додаткову до основної відповідальності організації, яка з 'являється при неможливості кооперативу виконати всі пред' явлені запити кредиторів. Закон встановлює такі особливості:

 • Учасники виробництва несуть відповідальність у розмірі плати, яка прописана в статуті кооперативу. При цьому її величина не повинна перевищувати 0,5% від розміру внесеного основного внеску.
 • Величину плати приймають більшістю голосів на загальних зборах, але при цьому вона не повинна бути вище законодавчо встановленого значення.
 • Прийнята величина затверджується статутом кооперативу.

Іншими словами можна сказати, що пайовики покривають кредиторські борги, коли сам кооператив не має на це грошових коштів і майна.

Збитки кооперативу

Збитки дивляться наприкінці року з бухгалтерського балансу. Вони поділяються між пайовиками відповідно до їх оплати праці.

Відшкодовуються збитки в першу чергу за рахунок резервних коштів або внесення доданих пайових внесків кооперативу.