Особливості юридичного перекладу

Особливості юридичного перекладу

Україна активно інтегрується до світової спільноти, постійно розширюючи та зміцнюючи політичні, економічні та культурні зв’язки. Для зміцнення ділових міжнародних контактів потрібен надійний, грамотний юридичний супровід. Постійно зростає потреба в перекладі документації іноземних партнерів, та українських юридичних документів.

Труднощі юридичних перекладів

Юридичні тексти являються одними з найскладніших видів перекладацької діяльності. Адже, щоб зробити грамотний юридичний переклад, треба чітко орієнтуватися в особливостях правової системи обох країн, для яких він здійснюється. Складність роботи полягає в різному смисловому наповненні правових понять в мовах різних країн.


Фахівці бюро перекладів EVEREST в роботі з юридичними документами особливу увагу приділяють:

  • транслітерації власних імен та географічних назв;
  • унеможливленню двозначного тлумачення тексту;
  • грамотній передачі організаційно-правових форм підприємств;
  • дотриманню актуальних юридично-правових нормативів при оформленні тексту;
  • використанню спеціальної юридичної термінології;
  • специфіці чинного в країні мови перекладу законодавства.

Основні принципи роботи з юридичними документами

На ресурсі https://everest-center.com/ розміщена інформація про можливості фахівців перекладацького бюро EVEREST.

Вчасно, грамотно та приватно вони виконують переклади:

  • установчих документів (статутів, уставів);
  • процесуальної та судової документації;
  • ліцензій, судових рішень, мирових угод;
  • різних видів договорів та агентських угод.

Наявність навіть дрібних помилок у перекладі юридичних документів не допускаються. Переклади спеціалістів бюро відрізняються точністю формулювань, логічністю, вірогідністю. Навіть незначна помилка в юридичному перекладі може мати для бюро серйозні наслідки (репутаційні втрати та матеріальні збитки). Замовник від некоректного перекладу також може зазнати фінансових втрат, можливе виникнення непорозумінь між діловими партнерами. Спеціалістам бюро EVEREST найчастіше доводиться виконувати юридичні переклади документів, складених англійською, італійською, німецькою, польською мовами. Дипломовані фахівці виконують переклади будь-якого рівня складності.
Співпраця з бюро перекладів EVEREST вигідна клієнтам, вона сприяє успішному розвитку вітчизняного бізнесу.