Маржа і націнка: в чому різниця і як розрахувати

Маржа і націнка: в чому різниця і як розрахувати

Маржу і націнку використовують при визначенні ціни товару. Вони можуть співпадати в абсолютному значенні, але відрізняються в процентному. Розповідаємо, в чому різниця. Прибуток усіх підприємств торгівлі будується по простій формулі: купити дешевше — продати дорожче. Для формування ціни на товари/послуги використовують поняття націнки і маржі, які багато хто вважає синонімами. Насправді, вони відрізняються: націнка використовується в контексті закупівельної ціни, а маржа — для визначення ціни продажу і служить показником ефективності роботи. Розберемося детальніше що таке націнка, формула розрахунку.

Націнка і формула розрахунку

Націнка — це добавка до закупівельної ціни (собівартість) товару/послуги, яка складає доход організації. Вона потрібна, щоб відбити витрати на транспортування, зарплату, оренду офісу, складу і отримати прибуток. Величина націнки залежить від товару, стану ринку, конкуренції, цільової аудиторії.


Наприклад, компанія торгує газованою водою. Одна пляшка в закупівлі обходиться 50 гривен, в магазині її продають за 120 гривен. Різниця між купівлею і продажу 70 гривен — це націнка в абсолютному значенні.

Для розрахунку фінансових показників в компаніях не використовують абсолютні значення, тільки відносні у відсотках. Так можна порівняти різні показники один з одним.

Тобто в процентному відношенні націнка буде рівна:

У нашому прикладі націнка складе: 70 грн / 50 грн · 100% = 140%

Націнка може мати будь-яке значення і бути більше 100%. Націнка завжди співвідноситься із закупівельною ціною і показує, на скільки збільшена кінцева вартість в порівнянні з початковою.

Що треба враховувати при розрахунку націнки

  • конкурентоспроможність товару — чим більше у нього переваг відносно аналогів, тим націнка вища;
  • місце компанії на ринку — чим лояльніше до неї відносяться споживачі, чим престижніше бренд, тим націнка вища;
  • стратегію розвитку підприємства : при великих об'ємах продажів встановлюють низьку націнку, при маленьких — високу;
  • витрати на одиницю товару — транспортування, зберігання, упаковка і так далі;
  • законодавчі обмеження, які регламентують націнку на медичні товари, дитяче харчування і так далі

Правильна націнка дозволяє покрити витрати, пов'язані із закупівлею і реалізацією товару і отримати компанії прибуток.


Маржа і формула розрахунку

Це різниця між відпускною ціною і ціною закупівлі (собівартістю). Маржа завжди вважається від кінцевої вартості продукту. На відміну від націнки, вона показує рентабельність продажу. Це найперший вид прибутку, який отримує компанія.

Повернемося приміром з газованою водою і порахуємо маржу. У абсолютному значенні вона буде такою ж, як націнка: відпускна ціна мінус собівартість, тобто 120-50=70 гривен. Але для аналізу фінансових показників використовують відносне значення маржі :

Отримуємо, що маржа рівна: 70 грн / 120 грн · 100% = 58,3%

Значить, що у відпускній ціні закладено 41,7% собівартості і 58,3% маржі. Тобто з кожного рубля за продану газовану воду компанія заробляє 58,3 копійок прибутку. Це значення показує прибутковість товару і ефективність роботи компанії.

Маржа не може бути вища 100%. Її зазвичай розраховують на кінець періоду — звітного місяця, кварталу, року, щоб подивитися, наскільки прибутковою була робота компанії.

Як маржа пов'язана з націнкою

Знаючи маржу, можна порахувати націнку на товар. Розглянемо на прикладі з газованою водою:

Націнка = маржа (100-маржа)


Націнка = 58,3 = 140%

І навпаки, якщо відома націнка, вичислимо маржу:

Маржа = націнка (100% + націнка)

Маржа = 140 = 58,3%

Висновки

  1. Націнка — показник, який розраховується від закупівельної ціни. Він може бути вищий 100%.
  2. Маржу рахують в контексті відпускної ціни. Показує, скільки прибутку отримує компанія з кожного рубля проданого товару. Маржа завжди нижче 100%.
  3. Різниця між маржею і націнкою : націнка показує додаткову вартість до продукту, а маржа — прибутковість товару і ефективність роботи.
  4. Чим більше націнки, тим більше маржі. Маржа завжди нижча націнки.