Ліквідність комерційного банку: поняття, способи визначення.

Ліквідність комерційного банку: поняття, способи визначення.

Ліквідність банку є дуже важливим показником його діяльності, тому досить важливо вміти її розуміти і визначати. Вибираючи банк для себе, обов 'язково враховуйте цей показник.

Для початку необхідно визначитися з самим поняттям ліквідності. У широкому сенсі слова під ліквідністю банків розуміється можливість своєчасного виконання всіх своїх фінансових зобов 'язань без втрат перед контрагентами в умовлений інтервал часу. Це визначається за власним капіталом банку, його активами і пасивами. Прийнято виділяти 2 основні функції ліквідності: задоволення попиту за кредитами і можливість дострокового вилучення вкладів.


На сьогоднішній день існує 2 підходи визначення ліквідності: як запасу і як потоку.

Ліквідність "як запас"

Дане поняття полягає у визначенні рівня можливостей комерційних банків щодо виконання зобов 'язань перед потенційними клієнтами в певний момент часу. Для цього змінюють структуру активів на користь високоліквідних статей за рахунок коштів, наявних на невикористаних резервах. Для визначення ліквідності запасів достатньо порівняти їх з поточними потребами. Недоліком такого способу є те, що не відбувається облік майбутніх, а також поточних надходжень ліквідних активів. Дані активи формуються з доходів від операційної діяльності, а також додаткових позикових коштів.

Оскільки ліквідність "як запас" не розкриває суть визначення повністю, через вузьку орієнтацію на дані банківських балансів, є і другий метод.

Ліквідність "як потік"

Цей метод розглядається з точки зору динаміки, а значить, дозволяє розглянути більш широкий діапазон часу. Використовуючи цей метод, з 'являється можливість запобігання погіршення рівня ліквідності та коригування сформованого несприятливого рівня. Це стає можливим завдяки ефективному управлінню статтями пасивів і активів, а також залученню додаткових позикових коштів, підвищуючи фінансову стійкість банку за рахунок зростання доходів. Є також і більш широкий підхід до розгляду ліквідності "як потік". Він дозволяє банку враховувати і забезпечувати постійне надходження капіталу, ведучи додаткову базу інформації.

Висновки

Виходячи з вищеописаного можна укласти, що кожен комерційний банк зобов 'язаний самостійно підтримувати свою ліквідність на належному рівні. При цьому він повинен ґрунтуватися на аналізі свого стану на якийсь конкретний період часу, а також прогнозувати результати діяльності та подальшого проведення науково обґрунтованої політики в галузі статутного капіталу. Для отримання більш точного результату бажано врахувати резерви і фонди спеціального призначення, при цьому не забуваючи про залучення позикових коштів і кредитних операціях.