Форми податкового контролю: класифікація та їх визначення

Форми податкового контролю: класифікація та їх визначення

Формами податкового контролю є способи певного вираження в організації деяких контрольних дій. До них можуть бути віднесені: взяття пояснень з платників, перевірки облікових даних, а також проведення огляду територій і приміщень, які можуть бути використані для отримання доходу.


Основні форми податкового контролю можуть бути підрозділені на кілька груп з певних підстав.


Так, по-перше, ґрунтуючись на часі його проведення, виділяють такі види:

 • попередній, що проводиться до звітного періоду за кожним видом збору, до прийняття рішення з питання надання податкових пільг платнику або зміни строків відповідних сплат до бюджету;
 • поточний, здійснюваний у звітний період;
 • подальший, що проводиться по завершенні звітного періоду з використанням результатів аналізу і ревізії фінансової та бухгалтерської документації.

По-друге, форми податкового контролю класифікуються, виходячи із суб 'єктів, поданих такими службами:

 • податковими та митними органами;
 • органами позабюджетних державних фондів.

По-третє, податковий контроль може бути виділений залежно від місця його проведення:

 • виїзний (за місцем знаходження платника);
 • капітальний (за місцем розташування відповідної служби).

Існують й інші форми податкового контролю, виходячи з його визначення. Іншими словами, даний термін передбачає здійснення виду діяльності державних органів, що реалізується у визначених формах для отримання необхідної інформації про дотримання прийнятих відповідним законодавством норм з обов 'язковою перевіркою своєчасності та повноти виконання платниками зобов' язань зі сплати тих чи інших зборів до бюджету.

Отже, у спеціалізованій літературі виділяється чотири головні форми податкового контролю:

 • податковий оперативного значення;
 • виїзний і камеральний;
 • адміністративний;
 • моніторинг;
 • податковий облік державного рівня.

Всі без винятку форми податкового контролю знаходяться під юрисдикцією відповідних органів. На підставі цього перед ними ставляться різні завдання.


Так, податковий контроль державного значення спрямований на здійснення вирішення завдань, побудованих на обліку суб 'єктів господарювання, а також інших елементів даної сфери державного управління.

 Як основне завдання оперативного податкового контролю та моніторингу прийнято вважати отримання об 'єктивної та достовірної інформації, що стосується поточної діяльності платників. Сюди необхідно включити відстеження податкових надходжень.

 Виїзний і камеральний контроль ґрунтується на здійсненні перевірки виконання зобов 'язань у сфері оподаткування. Основний інструмент даного виду діяльності - податкова перевірка.  

  Завданнями адміністративного контролю у даній сфері є здійснення відстеження та перевірки учасників таких відносин, які наділені додатковими повноваженнями у сфері адміністрування. Прикладом може служити контроль виконання службових обов 'язків податковими службовцями.