Фінансовий механізм підприємства та його елементи

Фінансовий механізм підприємства та його елементи

Кожне підприємство має у своєму розпорядженні фінанси, які повинні бути спрямовані на формування внутрішніх фондів, операції з різними виробничими ресурсами. Дана діяльність утворює особливий фінансовий механізм.


Фінансовий механізм підприємства являє собою систему управління внутрішніми фінансами з метою побудови ефективних фінансових відносин і створення грошових фондів. Дана система впливає на кінцеві результати виробничої або іншої діяльності організації, відображає її грошові взаємини з партнерськими структурами і споживачами. При цьому фінансовий механізм конкретного підприємства ґрунтується на його локальних нормативних актах, а також законодавчих актах, що встановлюються державою.


Виділяють такі елементи фінансового механізму:

  • Фінансові методи і важелі.
  • Фінансові активи і зобов 'язання.
  • Фінансові інструменти.
  • Правове забезпечення.
  • Нормативне забезпечення.
  • Інформаційне забезпечення.

Фінансовими методами називають способи формування фінансових відносин на підприємстві. Сюди відносяться такі види діяльності, як фінансовий аналіз та облік, планування і прогнозування, система розрахунків і фінансовий контроль, фінансове регулювання, кредитування та інші. Перераховані методи в свою чергу базуються на спеціальних управлінських прийомах у вигляді використання кредитів і позик, встановлення процентних ставок, отримання дивідендів тощо.

До фінансових важелів відносять доходи або прибуток, а також дивіденди, дисконти і відсотки. Це особливі інструменти, що впливають на збільшення фінансових активів підприємства. Протилежне цьому явищу у партнерської сторони виникають фінансові зобов 'язання. До складу фінансових активів входять грошові кошти або контракти на їх отримання, а також акції інших підприємств. Кожна організація має статутний і резервний капітал, розпоряджаючись ними в необхідному для побудови ефективної діяльності співвідношенні.

Організаційні фінансові зобов 'язання являють собою контракти на виплату коштів або надання інших фінансових активів іншим підприємствам. Що ж стосується фінансових інструментів, вони можуть бути первинними, вторинними і похідними. Первинні охоплюють грошові кошти та цінні папери, вторинні - дебіторську та кредиторську заборгованості за поточними операціями, а похідні - елементи базових інструментів, у фінансових відділах торгових і промислових компаній, що застосовуються у банківській сфері, куди належать опціони, ф 'ючерсні та форвардні контракти, процентні та валютні свопи.

Правове забезпечення фінансового механізму складає регулююче підприємницьку діяльність законодавство. У зв 'язку зі складністю фінансової діяльності великих підприємств виникає необхідність її регулювання на державному рівні. Для цього встановлюються підзаконні акти про регулювання фінансових аспектів установи підприємницьких організацій, податкове регулювання та регулювання процедур банкрутства підприємств. Дана діяльність також регулюється постановою Уряду та указами Президента.

До нормативного забезпечення фінансового механізму належать внутрішні інструкції та нормативні акти. Сюди ж належать тарифні ставки і норми, методичні роз 'яснення та вказівки, що формуються керівництвом організації. Інформаційне ж забезпечення. фінансового механізму являє собою безперервний цілеспрямований підбір різних інформативних показників, за рахунок яких приймаються ефективні управлінські рішення з основних аспектів фінансової діяльності. У міру зростання капіталу підприємства потрібно все більше інформаційних даних та інструментів (звітів, котирувань, архівних структур тощо), мета яких полягає у підвищенні ефективності діяльності організації.


Пабліш Чарт