Фінансова діяльність - основа успішної роботи підприємств

Фінансова діяльність - основа успішної роботи підприємств

Фінансова діяльність є невід 'ємним елементом управління організацією. Її оперативність, комплексність і загальна якість безпосередньо впливають на економічне життя підприємства і його чистий дохід.


Фінансова діяльність організації являє собою набір методик, інструментів та стратегій, спрямованих на фінансове забезпечення робочих процесів з метою досягнення певних результатів. Таким чином, відповідна діяльність підприємства передбачає всебічне управління внутрішніми грошовими потоками, забезпечує побудову і захист фінансових резервів.


Діяльність з управління фінансами здійснює економічний або фінансовий відділ організації. На малих підприємствах за це можуть відповідати бухгалтерія, а також особи, які займають спеціальні керівні посади (комерційний директор, фінансовий контролер та інші).

Основні завдання:

 • своєчасне постачання фінансами господарських та інших галузей організації;
 • залучення фінансових потоків і розширення капіталу організації;
 • своєчасне погашення заборгованостей, робота з кредитами;
 • спрямування потоків фінансових коштів на реалізацію тих чи інших цілей;
 • аналіз доцільності фінансових витрат та запобігання зайвим витратам.

Побудова фінансової діяльності організації повинна обов 'язково включати в себе наступні заходи:

 • створення статутного капіталу та його розподіл на підприємстві;
 • об 'єднання фінансових коштів для реалізації певних цілей;
 • спрямування потоку коштів від основної діяльності компанії для покриття виробничих потреб;
 • виконання фінансових відрахувань відповідно до законодавства (заробітна плата співробітникам, соціальні та податкові відрахування);
 • управління фінансовими ресурсами, одержуваними як прибуток від поточної діяльності.

Виділяють три основних напрями організаційної фінансової діяльності:

 • Фінансове прогнозування і планування.
 • Контроль над виробничо-господарською діяльністю.
 • Оперативна фінансово-економічна діяльність.

Фінансове планування та прогнозування полягають у побудові чіткого плану фінансово-господарської діяльності підприємства. Дана робота виконується в два етапи. Спочатку експерти прогнозують очікуваний прибуток від основної діяльності підприємства з урахуванням можливих ризиків, складнощів, сезонних складових та інших факторів, які залежать від конкретної сфери праці. У підсумку складається наближена до реальності картина очікуваної фінансово-економічної діяльності компанії. Вже далі на основі отриманих даних будується безпосередньо план з урахуванням ринкових обставин, економічного середовища, оподаткування, попиту тощо.

Процес контролю та аналізу виробничо-господарської діяльності включає в себе спеціальні заходи, за допомогою яких фахівці-аналітики, а також керівництво компанії прагнуть усунути різні економічні ризики, що негативно впливають на очікувані результати. Сюди відносяться реагування на різні економічні обставини, ефективне залучення наявних коштів, зменшення фінансового обороту при виникненні певних складнощів. При цьому універсального набору прийомів не існує: кожне підприємство розробляє власні методи після вивчення індивідуальних показників діяльності за певний період.


Оперативна або поточна фінансово-економічна діяльність підприємства проводиться для забезпечення його стабільної платоспроможності, раціонального розподілу наявних ресурсів для продовження виробництва. Даний напрямок передбачає пошук і застосування різних прийомів для швидкого усунення різних перешкод у процесі економічної діяльності, а також для забезпечення постійного доходу з спрямованістю на його зростання.

Пабліш Чарт